Pertubuhan Kebajikan
Dapur Pasak
Kuala Lumpur

Dapur Pasak ialah satu badan kebajikan, yang digerakkan oleh anak muda, yang sentiasa berusaha secara sukarela dalam mencari rakyat Malaysia di serata negeri yang memerlukan bantuan dari segi makanan mahupun barang keperluan.

Siapa Kami?

Pengenalan Dapur Pasak

Dapur Pasak ialah satu badan kebajikan, yang digerakkan oleh anak muda, yang sentiasa berusaha secara sukarela dalam mencari rakyat Malaysia di serata negeri yang memerlukan bantuan dari segi makanan mahupun barang keperluan.

Visi dan Misi

Dapur Pasak ditubuhkan untuk menjadi satu badan kebajikan pilihan rakyat Malaysia yang sentiasa memberi bantuan kepada yang memerlukan.
Untuk berkhidmat secara sukarela dalam membantu seramai yang mungkin rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan dari segi makanan mahupun barangan keperluan.

Galeri Gambar

Aktiviti Terkini: